مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

لیست مطالب اخبار

توسعه همکاری های مشترک سازمان نظام مهندسی و پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

توسعه همکاری های مشترک سازمان نظام مهندسی و پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی

1399/04/16-12:51

همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید

همایش ملی فرهنگ جهادی و جهش تولید

1399/04/14-14:00

موارد ضروری در تهیه گزارش شرکت شهرکهای کشاورزی

موارد ضروری در تهیه گزارش شرکت شهرکهای کشاورزی

1399/04/14-09:05

با همکاری سازمان نظام مهندسی و موسسه تحقیقات خاک و آب انجام می شود:

با همکاری سازمان نظام مهندسی و موسسه تحقیقات خاک و آب انجام می شود:

1399/04/12-10:22

سامانه جامع آموزش مجازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

سامانه جامع آموزش مجازی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

1399/04/12-10:19

انسجام بخشی به فعالیت های حرفه ای اعضاء یکی از اولویت های مهم سازمان نظام مهندسی می باشد

انسجام بخشی به فعالیت های حرفه ای اعضاء یکی از اولویت های مهم سازمان نظام مهندسی می باشد

1399/04/10-13:32

✅ نشست مشترک رییس سازمان مرکزی و دبیر کل انجمن ملی لیزینگ

✅ نشست مشترک رییس سازمان مرکزی و دبیر کل انجمن ملی لیزینگ

1399/04/05-13:19

بازدید از مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

بازدید از مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی

1399/04/05-13:18

افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در مسیر توسعه پایدارمهمترین هدف سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان است.

افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در مسیر توسعه پایدارمهمترین هدف سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان است.

1399/04/05-13:16

سکونت ۸۴۲ فارغ التحصیل کشاورزی در روستا‌های کرمانشاه

سکونت ۸۴۲ فارغ التحصیل کشاورزی در روستا‌های کرمانشاه

1399/04/05-13:15

12345678910...