مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 374
  • 1399/03/06-07:45
  

محورهای برنامه جهش تولید سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان نظام مهندسی با رویکرد مردمی کردن امور، برنامه جهش تولید را در شش محور زیر طراحي و تدوين کرده است؛


🔅سازمان نظام مهندسی با رویکرد مردمی کردن امور، برنامه جهش تولید را در شش محور زیر طراحي و تدوين کرده است؛

🔹گسترش توليد محصولات كشاورزي صادرات محور

🔹گسترش دانش و فن آوري هاي جديد در كشاورزي

🔹تقويت ورود سرمايه هاي مردمي به كشاورزي

🔹توسعه مشاغل و كسب و كار هاي نوين در كشاورزي

🔹توسعه فعاليت هاي اقليم محور

🔹کاهش ضایعات و مدیریت علمی و اقتصادی پسماندها

♻️مدیریت حوزه ریاست و روابط عمومی

🌐www.agriksh.ir
🆔@nezamksh