مار را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
  • کدخبر 364
  • 1399/02/28-12:31
  

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به مناسبت روز "ارتباطات و روابط عمومی" با اهدا لوح ، از مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه تقدیر و تشکر بعمل آورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به مناسبت روز "ارتباطات و روابط عمومی" با اهدا لوح ، از مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه تقدیر و تشکر بعمل آورد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به مناسبت روز "ارتباطات و روابط عمومی" با اهدا لوح ، از مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه تقدیر و تشکر بعمل آورد.

🔅در این پیام آمده است:

برادر گرانمایه ، جناب آقای مسعود مرادی

🔹ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی بدین وسیله بر خود لازم می‌دانم از مسائل و تلاشهای ارزنده صورت گرفته توسط حضرتعالی و همکاران و محترم جهت انعکاس مطلوب اخبار، فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در سطح رسانه ها در راستای تحقق اهداف درون و برون سازمانی تعریف شده نهایت تقدیر و تشکر به عمل آورم .

🔹امیدوارم در سال جاری که به عنوان سال جهش تولید نامگذاری شده است شاهد توفیقات هر چه بیشتر آن مجموعه جهت نشر و بازخورد اخبار فعالیت‌ها باشیم.